İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Hizmetlerimiz

ruhsat

İzin ve Ruhsat İşlemleri

 • Özel Sektör Yatırımcılarının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetki Alanına Giren İzin ve Ruhsat İşlemleri İle Diğer İdarî İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi
 • YDO Aracılığıyla İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yön­lendirilen Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri İle Diğer İdari İş ve İşlemleri İlgili Kurum ve Kuruluşta Öncelikli Olarak Değerlendirilmesinin Sağlanması
 • Yatırımcıların Karşılaşabilecekleri Engel ve Sorunların Tespit Edilmesi Ve Sorunların Çözümü Konusunda İlgili Merciler Nezdinde Girişimde Bulunulması

teşvik

Yatırım Teşvik İşlemleri

 • Yatırımlarda Devlet Yardımlarının Tanıtılması
 • Yatırımlarda Devlet Yardımlarından Yararlanmak İsteyen Yatırımcılara Yol Gösterilmesi, Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
 • Devlet Yardımları İle Yapılan Yatırımların Yerinde İzlenmesi, Yatırım Süresince Yapılan Gelişmelerin Raporlanması
 • Yatırım Süreci Tamamlanmış Olan Belgelerin Kapatılması

tanıtım

 İş ve Yatırım Ortamının Tanıtılması

 • Yurtiçi Ve Yurtdışı Konferans, Seminer, Toplantı, İş Gezisi Gibi Organizasyonlar Düzenlenmesi
 • Yatırım Ortamını Tanıtmaya Yönelik Organizasyon­lara Katılım Sağlanması

rapor

Analiz, Rapor, Strateji Çalışmaları

 • Trakya Bölgesi Yatırım Ortamına Dair Raporlama Çalışmaları Yapılması
 • Yatırımcıların İhtiyaç Duyacakları Konularda Veri Tabanları Hazırlanması
 • Yatırımcıların Talep Ettikleri Konularda “Teknik Destek” Sağlanması
 • Sektörel Analiz Raporları Hazırlanması

rekabet

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması

 • Girişimci Sayısının Artırılmasına Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi
 • Trakya Bölgesi’nin Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Kurumsal İşbirlikleri Kurulması
 • İşletmelerin ve Girişimcilerin Desteklenmesi

iş ortamı

İlin Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

 • İlin İş Ve Yatırım Ortamı İle İlgili Sorunların Tespiti ve Çözümüne Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinde Rol Alan Kurumlar İle İşbirliği Kurulması ve Süreçlerin Kolaylaştırılması

envanter

Envanter Çalışmaları

 • İş Ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi ve Yatırım­cıya Tanıtılmasına Yönelik Olarak Gerekli Bilgi ve Verilerin Hazırlanması
 • İşletme Veri Tabanlarının Hazırlanması
 • Yatırıma Uygun Arazi, Bina ve Tesislere İlişkin Envanter Hazırlanması
 • Enerji, Lojistik, İş Gücü, Yatırım Yeri Vb. Gibi Yatırım Kararının Alınmasında Etkisi Olan Konularda Yatırım Maliyetlerine İlişkin Veri Toplanması Ve Yatırımcılarla Paylaşılması

destek

Danışmanlık – Teknik Yardım

 • Merkezi ve Yerel Düzeyde Uygulanan Kamu ve Özel Sektör Mali ve Teknik Desteklerinin Takip Edilmesi ve Yatırımcının Bu Konularda Bilgilendi­rilmesi
 • Yatırımcının Yatırım Sürecinde ve Sonrasında İhtiyaç Duyduğu Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetinin Sağlanması
 • Yatırım Yeri Temininde Yardımcı Olunması
 • İşgücü İhtiyacının Giderilmesine Yardımcı Olun­ması
 • Yatırımcının Diğer Kurumlar İle Olan İlişkilerinde Kolaylaştırıcı Kurum Olarak Destek Verilmesi