İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Giyim Sektörü

Giyim

Çalışan

Trakya Bölgesi’nde giyim ve tekstil sanayinin gelişiminde, İstanbul’da kümelenen sanayinin verilen teşviklerle coğrafi olarak yakın ve ulaşımı kolay olan bölgeye yönlenmiş olmasının etkisi gözlemlenmektedir. İstanbul’dan uzaklaşan giyim sanayi için Trakya yeni bir alternatif ve bir cazibe merkezi olmuştur.

Trakya Bölgesi giyim sektöründe hem ulusal hem de uluslar arası ölçekte önemli markalara sahip olup, ülke ihracatı ve bölge istihdamına büyük katkı sağlamaktadır. 2018 yılı SGK verilerine göre Trakya Bölgesinde 287 işletme giyim eşyası imalatı sektöründe faaliyet göstermekte ve 30533 kişi bu sektörde istihdam edilmektedir.