İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Yenilenebilir Enerji Sektörü

yenilenebilir

Üretim

Bölgenin son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisinde elektrik üretiminde bir atılım kaydettiği görülmektedir. 1 megavat üzeri kurulu güç kapasitede lisanslı üretim tesislerinin yanı sıra, 1 megavat altında kurulu güçteki tesislere yönelim bilhassa imalat sanayiinde maliyet rekabeti için bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin elektrik santrali kurulu gücü 3.522 MW yıllık yaklaşık üretim miktarı 10.069 GWh olarak hesaplanmaktadır.

02.10.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurulu gücü bir megavat veya kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri dağıtım şebekesine bağlanarak üretilen elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) çerçevesinde satın alınmasına olanak tanınmıştır.