İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Yatırım Teşvik Sistemi

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Uygulama Tebliği ile mevzuat altyapısı oluşturulan yatırım teşvik sistemi şu hedeflere yönelik olarak tasarlanmıştır:

 

  • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması
  • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi
  • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
  • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması
  • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi

 

Firmalar yapacakları yatırımın konusu/sektörü ve yapacağı yatırım tutarına göre çeşitli teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilirler.

Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü'ne müracaat edilir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Yetkilendirme talepleri için aşağıdaki evrakların posta yolu ile Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir:

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Genel Bilgiler

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvikler
(2. bölge)

Bölgesel Teşvikler
(3. Bölge)

Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırımlar

(4. Bölge)

Öncelikli Yatırımların Teşviki

(5. Bölge)

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Faiz veya Kar Payı Desteği

 

 

KDV İadesi*

 

 

 

 

* 31220 sayılı 21.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, yatırım teşvik bölgelerinin ilçe bazlı olarak değerlendirilmesinin önü açılmıştır. Bu çerçevede aşağıda yer verilen ilçeler, bulunduğu ilin bir alt teşvik bölgesinden yararlanabilmektedir.

 

İL VE BÖLGESİ

EDİRNE

2. bölge

İLÇE VE TEŞVİK BÖLGESİ

Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa

3. bölge

 

 

İL VE BÖLGESİ

KIRKLARELİ

2. bölge

İLÇE VE TEŞVİK BÖLGESİ

Demirköy/Pehlivanköy/Kofçaz

3. bölge

 

* Tekirdağ ili ise ilçeleri ile birlikte 1. yatırım teşvik bölgesinde yer almıştır.

 * Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları için ödenen KDV iade edilir.